Adverteerders

Ons Doel Is Sport

Even voorstellen….. Vertrouwens ContactPersoon bij ODIS: Marja van den Berg


Als moeder van 2 bij ODIS handballende meiden in de A en in de D hoefde ik niet heel lang na te denken toen het bestuur van ODIS bij mij kwam met het verzoek of ik binnen de vereniging de rol van Vertrouwens Contact Persoon (VCP) wilde invullen.

De vereniging dragen we met zijn allen en ik vind het als ouder belangrijk dat ook wij, als ouders,  een bijdrage leveren om voor onze kinderen een gezellige, sportieve, sociale  maar ook veilige sportomgeving te creëren. Verstand van het handbalspel heb ik niet, maar ik kan wel een luisterend oor bieden, met een dosis gezond verstand proberen te bemiddelen en doorpakken waar dat nodig is. Bij het NOC NSF heb ik een trainingsdag gevolgd om meer inzicht te hebben in deze functie: wat houdt de functie in, wat doet een VCP wel en wat doet een VCP niet.


Als Vertrouwens Contact Persoon ben ik een centraal aanspreekpunt om er voor te zorgen dat de omgang met elkaar binnen de club leuk en veilig blijft. Als je toch met ongewenst gedrag te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning of simpelweg een advies of luisterend oor. Dit geldt voor iedereen binnen ODIS: trainers, coaches, ouders, begeleiders, vrijwilligers en teamleden

Ongewenst gedrag, daar bedoelen we bij ODIS mee:

•Pesten en gepest worden (verbaal of via social media)

•Het gevoel hebben dat je om een bepaalde reden er niet bij hoort

•Grensoverschrijdend gedrag: iemand doet iets wat jij onprettig vindt

•Als je iets vermoed of je zorgen maakt

•Of om te weten of je met je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats bent.


De Vertrouwens Contact Persoon is geen lid van het bestuur maar rapporteert wel aan het bestuur. Deze rapportage gaat  op anonieme basis. Geheimhouding is hierbij gewaarborgd en in de rapportage worden geen namen vermeld.


Voorkomen is beter dan genezen

Ik ben er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij mij kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wat is een VCP niet?

Een VCP is geen psycholoog of maatschappelijk werker. Als je je niet veilig voelt tijdens het sporten, kun je contact opnemen met mij en kan ik je mogelijkheden geven waar je met je klacht of probleem naar toe kunt gaan. Ik kan dus jouw probleem niet oplossen, maar -indien nodig- kan ik je wel doorverwijzen naar bijvoorbeeld het bestuur, naar een vertrouwenspersoon van het NOC of naar een andere hulpverlener. Ik heb dan ook een andere rol dan een vertrouwenspersoon: ik heb met name een begeleidende rol in welke stappen je kunt ondernemen, een vertrouwenspersoon heeft juist een inhoudelijk adviserende rol.


Eigenlijk hoop ik jullie nooit te spreken, maar als het nodig mocht zijn…….. aarzel niet en neem contact op want ODIS moet voor iedereen een gezellige, sportieve, sociale en veilige handbalvereniging zijn. Ik ben te bereiken op tel. Nr. 06 57163603 of per E-mail